Werkwijze

 • Voorstelling

  Voorstelling van het bedrijf Viviamo en een vrijblijvend gesprek waarin wij samen met u uw bouwplannen bespreken. Samen met onze bouwadviseur overloopt u in welke stijl u wenst te bouwen en welk type van woning. Aan de hand van deze informatie wordt er een gratis voorontwerp van de woning gemaakt.

 • Toelichting voorontwerp

  Eventuele vragen en/of wensen die u heeft worden samen met de architect overlopen en besproken zodat er een tweede, aangepast, voorontwerp kan worden opgemaakt. Onze bouwadviseur stelt u tevens de nodige vragen naar afwerking toe, om u een zo correct mogelijke prijsraming hiervan te kunnen opstellen.

  * Indien u reeds over een eigen architect en plannen beschikt gaan wij na het kennismakingsgesprek over tot het opstellen van de offerte.

 • Toelichting offerte

  Toelichting van een gedetailleerde gratis offerte die wordt opgesteld op basis van het (aangepast) voorontwerp en uw wensen. Deze offerte is steeds opgedeeld in wind- en waterdicht en afwerking zodat u een duidelijk overzicht bekomt van alle posten.

 • Indienen bouwaanvraag

  Na ondertekening van de offerte stelt de architect de bouwaanvraag op en legt dit aan u voor. Eventuele vragen en/of wensen kunnen besproken en toegelicht worden. Na uw goedkeuring, wordt het dossier ingestuurd naar de desbetreffende gemeentediensten ter goedkeuring.

 • Materiaalkeuzes

  Samen met de bouwadviseur brengt u een bezoek aan enkele showrooms van leveranciers voor de materialen. Dit om u te inspireren en u te helpen bij de keuze van gevelstenen, dakbedekking, ramen en deuren, ...

  Uiteraard kiest u zelf of u met onze leveranciers werkt of dat u zelf een leverancier aanstelt.

 • Definitieve overeenkomst

  Er wordt overgegaan tot ondertekening van de definitieve overeenkomst en de start der werken wordt ingepland.

 • Startvergadering

  Na ontvangst van de bouwvergunning wordt er een startvergadering gehouden samen met de architect en Viviamo om de laatste plannen te overlopen.

 • Start

  De start van de bouw van uw woning!